17 شرکت در لیست اولیه واردکنندگان کاغذ
۰۶:۳۸
منبع: شبکه خبر
رئیس کارگروه کاغذ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی: بعد از ممنوع شدن صادرات کاغذ، اکنون برای اطمینان از واردات، فهرست واردکنندگان صلاحیت‌دار کاغذ را منتشر کردیم.