کنفرانس جامع مدیریت و مهندسی سیلاب
۰۶:۳۸
منبع: شبکه خبر
ششمین کنفراسن جامع مدیریت و مهندسی سیلاب با نگاه ویژه به همزیستی با سیلاب آغاز به کار کرد.