روحانی در اجلاس تاریخی رژیم حقوقی دریای خزر چه گفت
۱۱:۴۳
منبع: ایران آنلاین
در اجلاس مهم و تاریخی که با هدف تصویب کنوانسیون رژیم خزر تشکیل شد رئیس جمهوری ایران به صورت مشروح مواضع و مطالبات کشورمان در این حوزه مهم آبی و اقتصادی را تشریح کرد. این اظهارات حاوی پاسخ‌های روشن به برخی ادعاها و شایعات در باره چند و چون اجلاس رژیم حقوقی دریای خزر است