«فاتح مبین»؛ محافظ شبانه روزی خلیج فارس
۱۲:۲۴
منبع: فارس
موشک «فاتح مبین» سومین موشک بالستیک ایرانی علیه اهداف دریایی است که توسط متخصصین صنعت دفاعی کشور طراحی و تولید شده است.