قاری مصری ناشناخته با صوتی پرتحریر
۱۰:۵۵
منبع: ایکنا
گروه فعالیت‌های قرآنی «عبدالعزیز علی الفرج» دارای صوتی بسیار قوی با مساحت زیاد از بم تا زیر بود و به‌ویژه صوتی پرتحریر داشت و ویژگی شاخص تلاوتش، تحریرهای فراوانی است که وی با قدرت آن را اجرا می‌کرد.