شماره 47 / مسابقه پیامکی «بشارت 1452»
۱۱:۰۱
منبع: ایکنا
گروه شبکه اجتماعی مسابقه پیامکی طرح ملی حفظ قرآن کریم امروز چهارشنبه، 24 مردادماه با عنوان «بشارت 1452» با محوریت سوره مبارکه زلزال منتشر شد.