واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید بدون پرداخت تفاوت ارزی
۱۳:۵۰
منبع: صدا و سیما
وزیر صنعت، معدن و تجارت از ارائه پیشنهاد انجام واردات مواد اولیه، تجهیزات و ماشین آلات برای تولید داخلی بدون پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومان تا نرخ ارز ثانویه خبرداد.