پیش بینی وزش باد در بیشتر مناطق
۲۰:۲۰
منبع: صدا و سیما
جوی پایدار در اصفهان حاکم است.