اعدام یک زن با شمشیر در عربستان
۱۴:۳۵
منبع: جهان
­­انتشار تصاویر اعدام یک زن در عربستان سعودی جنجال به پا کرد.