انتقادات رضا کیانیان در تشییع سیدضیاءالدین دری: چهل سال از انقلاب می‌گذرد ما یک روز خوش دیدیم؟ هر روز یک بحران است+فیلم
۱۶:۵۵
منبع: آفتاب
چهل سال از انقلاب می‌گذرد. ما یک روز خوش دیدیم؟ هر روز یک بحران است، هر روز یک داستان است. هر روز یک اتفاق است. هر روز جوری است که حالمان بد می‌شود و فکر می‌کنیم خوب خدا را شکر از این بدتر نمی‌شود ولی بعد از این هم بدتر می‌شود.