فیلمی از پرواز جنگنده کوثر
۱۴:۵۵
منبع: پارسینه
امروز از جنگنده کوثر با حضور حسن روحانی رییس جمهور رونمایی شد.