اعزام 21 گروه جهادی به روستا
۱۹:۱۰
منبع: صدا و سیما