سفر به روستای قوش چشمه گالیکش
۱۹:۳۵
منبع: صدا و سیما