گل رباب آروم بگیر، تو بغلم آروم بگیر/ ببینید
۱۹:۰۸
منبع: برنا