همایش شیرخوارگان حسینی در حرم مطهر
۱۹:۱۵
منبع: صدا و سیما