تربیت جوانان مومن از دستاوردهای مقاومت است
۰۰:۳۰
منبع: صدا و سیما
سید هاشم صفی الدین گفت یکی از مهمترین دستاوردهای مقاومت تربیت نسلهایی از جوانان مومن و قوی است که پیروزی و عزت را برای کل لبنان به ارمغان آورده‌اند.