مستندی کوتاه از رزمایش سپاهیان محمد رسول الله (ص) 2 در خوزستان
۲۰:۴۱
منبع: فارس
رزمایش سراسری اقتدار عاشورایان بسیج سپاهیان محمد رسول الله (ص) در خوزستان برگزار شد. تصاویر اختصاصی این رزمایش را به روایت دوربین فارس نظاره گر باشید.