اعتراض به سیاست‌های ضدایرانی واشنگتن سخنرانی مقام آمریکایی را مختل کرد
۲۲:۵۱
منبع: فارس
اعتراضات یکی از حاضرین در جلسه سخنرانی «برایان هوک» موجب شد تا این جلسه برای دقایقی متوقف شود.