عزاداری مردم شهر مهاجران در روز عاشورا
۱۱:۵۰
منبع: صدا و سیما
مردم شهر مهاجران نیز در روز عاشورا با تشکیل تجمع باشکوه، سوگواری و عزاداری کردند.