فیلم/ لحظه فوت یک شبیه‌خوان حین اجرای روز عاشورا
۱۱:۰۱
منبع: انتخاب
کرم حیدری حین شبیه خوانی در گلفرج (جلفا) امروز (عاشورا) به شکل ناگهانی درگذشت. او حدود نیم قرن نقش ابوالفضل العباس (ع) را اجرا میکرد.