پیرغلام اهل بیت هنگام اجرای تعزیه درگذشت+فیلم
۱۱:۰۹
منبع: دنیای اقتصاد