فیلم/ محاکمه نخست وزیر پیشین مالزی؛ نجیب رزاق در 25 مورد تفهیم اتهام شد
۱۲:۱۷
منبع: انتخاب