مدل مفهومی و خودران رنو ez-pro؛ باربر آینده
۱۳:۰۴
منبع: زومیت
رنو از خودروی برقی، خودران و مفهومی ez-pro رونمایی کرد؛ مفهومی رنو ez-pro برای تحویل بسته‌های پستی مورد استفاده قرار می‌گیرد.