نخستین فیلم واضح از تیراندازی شدید به رژه نیروهای مسلح در اهواز
۱۰:۳۶
منبع: جماران