نخستین فیلم از تیراندازی شدید به رژه نیروهای مسلح در اهواز
۱۲:۲۵
منبع: شیعه نیوز