فیلمی متفاوت از صحنه درگیری ماموران با تروریستها در اهواز
۱۷:۵۲
منبع: الف