بررسی اقتدار دفاعی ایران در شنبه‌های انقلاب
۲۰:۵۱
منبع: شبکه خبر
اقتدار دفاعی موضوع نشست این هفته شنبه‌های انقلاب بود.