سیزدهم محرم در یزد
۱۵:۵۲
منبع: شبکه خبر
امروز و همزمان با روز سیزدهم محرم، هیئت‌های عزاداری یزد، با راه‌اندازی دسته‌های سینه زن و زنجیرزن به عزاداری پرداختند.