محکومیت جنایت تروریستی اهواز
۱۹:۲۰
منبع: صدا و سیما