روایت یک جنایت هولناک از زبان سرباز شجاع
۲۰:۲۴
منبع: الف
سربازی که در حادثه تروریستی اخیر اهواز با به خطر انداختن جان خود، جان چند نفر را نجات داد، از لحظات هولناک جنایت تروریست‌ها می‌گوید.