دفاع مقدس، عامل انسجام جامعه
۱۴:۴۴
منبع: شبکه خبر
وزیر ارشاد: دفاع مقدس عامل انسجام بخش دیگر ملت ایران بود به نحوی که در هیچ دوره تاریخی، اقوام و مذاهب ایرانی اینچنین منسجم و متحد در کنار هم قرار نگرفته بودند.