فیلم/ اولین ویدئو از تروریست‌های دستگیر شده در اهواز
۱۵:۰۱
منبع: انتخاب
هویت تیم 5 نفره تروریستی اخیر وابسته به گروه‌های تجزیه طلب تکفیر با حمایت کشورهای مرتجع عربی شناسایی شد.22 نفر از عوامل پشتیبانی کننده و دخیل در حادثه هم دستگیر شدند، در همین راستا حامیان و هادیان خارجی اقدام تروریستی مذکور شناسایی که اطلاعات تکمیلی آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد شد. در اطلاعیه وزارت اطلاعات آمده؛ از خانه تیمی این تروریست‌ها، مواد منفجره، وسایل نظامی و امکانات ارتباطی کشف و ضبط شد.