اولین فیلم از دستگیری عاملان پشتیبانی حملات تروریستی اهواز
۱۵:۰۲
منبع: شیعه نیوز
نخستین فیلم از دستگیری عوامل پشتیبانی حادثه توریستی اهواز که توسط سربازان گمنام امام زمان دستگیر شدند منتشر شد.