انتقال پیکر شهید کوچک حادثه تروریستی اهواز به اصفهان
۱۳:۳۵
منبع: صدا و سیما
پیکر کودک شهید حادثه تروریستی اهواز به استان اصفهان منتقل شد.