مهندسی بی‌نهایت: پیش رانش پالس هسته‌ای و رؤیای کشتی‌های فضایی
۲۲:۱۳
منبع: زومیت
پیش‌رانش پالس هسته‌ای یکی از بحث‌برانگیزترین راهکارهای سفر به فضا است؛ این پیش‌ران‌ها می‌توانند در زمانی کوتاه انسان را به مقاصد دوردست در فضا برسانند.