فیلم/ هواپیمای مسافربری روسیه هنگام فرود از روی باند فرودگاه منحرف شد
۱۲:۰۲
منبع: انتخاب