معارفه امام جمعه جدید مهاباد
۱۶:۵۵
منبع: صدا و سیما
امام جمعه جدید مهاباد درمراسمی معرفی و ازخدمات امام جمعه سابق قدردانی شد.