توصیه‌هایی که هر زائر اربعین باید بداند تا گم نشود/موشن‌گرافیک
۱۳:۱۲
منبع: افکار
لازم است هر زائر پیش از آغاز سفر پیاده روی اربعین نکاتی کاربردی را برای بهره‌مندی هرچه بیشتر از این سفر معنوی بداند تا با مشکلات احتمالی روبرو نشود.