دکتر حسن عباسی بخاطر این سخنرانی به 7 ماه حبس محکوم شده
۰۱:۴۸
منبع: تریبون مستضعفین
وکیل حسن عباسی: سال 95 دفتر حسن روحانی تحت دو عنوان «نشر اکاذیب» و «توهین» از وی شکایت کرد که فقط در اتهام توهین مجرم شناخته شد.