آغاز پروژه ماست مالیزاسیون …
۰۶:۲۵
منبع: صدا و سیما
اگر ژورنالیست‌ها سکوت کنند در سناریوی سیاستمداران، خاطره آقای خاشفجی هم همچون جسمش ناپدید خواهد شد.