تکذیب خبر درگذشت جمشید مشایخی از زبان خودش +فیلم
۰۷:۰۱
منبع: پارس
جمشید مشایخی با انتشار ویدئویی ضمن واکنش به این شایعات، خبر درگذشتش را تکذیب کرد.