۱۹:۲۳
دسته: سیاسی
کد خبر: 19691152
برنامه دشمن، تصویرسازی غلط از ایران است
برنامه دشمن، تصویرسازی غلط از ایران است
برنامه دشمن، تصویرسازی غلط از ایران است
به اشتراک بگذارید:
حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي صبح ديروز در ديدار با بيش از دو هزار نفر از نخبگان جوان و استعدادهاي برتر علمي، تلاش و فعاليت 
دهها هزار نخبه در سراسر ايران را ترسيم‌کننده تصويري اميدبخش و واقعي از کشور خواندند و با اشاره به نقش و تأثيرگذاري نخبگان جوان در برنامه ريزي صحيح براي آينده، پيشرفت علمي ايران و جلو بردن مرزهاي دانش بشري، «تعامل متقابل، دو جانبه و جدي تر نخبگان و نظام، مراقبت هوشمندانه و استفاده صحيح از گنجينه نيروي انسانيِ نخبه و تقويت هويت ملي و آرمانخواهي در مجموعه نخبگان کشور» را ضروري خواندند و تأکيد کردند: تصويرسازي غلط و منفي و نااميد کننده از اوضاع ايران مهم ترين دستور کار امروز دشمن است اما به فضل الهي تصوير واقعي کشور در مجموع، نقطه مقابل تصويرسازي نظام سلطه است.
رهبر انقلاب اسلامي در ابتداي سخنان خود، ديدار با نخبگان جوان را اميدبخش و شادي‌آفرين خواندند و با اشاره به سخنان تعدادي از جوانان نخبه گفتند: اين مطالب عمدتاً بسيار متين و متقن و کاملاً مورد تأييد بنده بود و مسئولان محترم بايد با جديت آنها را پيگيري کنند.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به تأثيرگذاري ملي و فراملي نخبگان از زواياي مختلف افزودند: وجود دهها هزار نخبه، از يک منظر، نشانگرِ «تصوير صحيح و واقعي از کشور» و مايه خرسندي و احساس اميد است، ضمن آنکه با بهره مندي از نخبگان قطعاً چارچوب هاي 
برنامه‌ريزي براي مسائل کشور بايد ارتقاء يابد و از ديدگاه هاي آنان استفاده شود.
ايشان خاطرنشان کردند: از نظرات نخبگان جوان، فعال، دلسوز و با نشاط و پاي کار در بخش‌هاي مختلف از جمله نفت، استفاده و براي تبديل اقتصاد نفتي به اقتصاد مستقل و دانش‌پايه و اقتصاد مقاومتي، 
برنامه ريزي شود.
رهبر انقلاب اسلامي با اشاره به تأثير نخبگان در «پيشرفت علمي کشور» گفتند: بهره گيري صحيح و مناسب از دانش و توانايي هاي نخبگان موجب پيشرفت علم در کشور و در نتيجه رسيدن به موضع عزت و اقتدار و کاهش آسيب پذيري ها خواهد شد.
حضرت آيت الله خامنه اي تأکيد کردند: اگر از لحاظ علمي پيشرفت کنيم، تهديد دشمنانِ تمدني و سياسي و اقتصادي ما دائمي نخواهد بود و کاهش خواهد يافت.
ايشان يکي ديگر ازعرصه‌هاي تأثيرگذاري نخبگان کشور را «ايفاي نقش در شکستن مرزهاي جهانيِ دانش» دانستند و افزودند: در قرون اخير، سهم ما در جلو بردن مرزهاي دانش بسيار کم بوده است و بايد با استفاده از ظرفيت بالاي نخبگان جوان کشور، مرزهاي اکتشاف و دانش جهاني را توسعه دهيم.
حضرت آيت الله خامنه اي گفتند: جوانان بايد با مطالعه تاريخ، از دوران تلخ ۲۰۰ ساله قبل از پيروزي انقلاب اسلامي که به دليل بي اعتنايي به استعدادها و نخبگان، کشور دچار عقب ماندگي شد، مطلع شوند و قدر دوران کنوني را بدانند.
ايشان با تأکيد بر اينکه در دوران قاجار و پهلوي، ايران يکي از عقب مانده ترين کشورها از لحاظ دانش روز بود، افزودند: در حالي که جمعيت ايران حدود 
يک درصد جمعيت جهان است، سهم ما در توليد علم در دوران پهلوي، يک دهم درصد بود اما اکنون سهم ايران در توليد علم در دنيا به حدود دو درصد رسيده است که به اين حد نيز نبايد قانع بود.
رهبر انقلاب اسلامي به يک نمونه ديگر از بي اعتنايي به علم و دانش در دوران پهلوي اشاره کردند و گفتند: از زمان تأسيس دانشگاه تهران به عنوان اولين دانشگاه کشور در سال ۱۳۱۳ تا سال ۱۳۵۷ که چهل و چهار سال مي شود، تعداد دانشجويان کل کشور، ۱۵۰ هزار نفر بود اما اکنون که چهل سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد، تعداد دانشجويان کشور بيش از چهار ميليون نفر است.
حضرت آيت الله خامنه اي با تأکيد بر اينکه چنين مقايسه هايي، تفاوت دو حکومت و دو نظام را به روشني نشان مي دهد، خاطرنشان کردند: علت عمده عقب ماندگيِ علمي و اخلاقي و سياسي کشور در آن دوران تاريک، وجود حکمرانان بي کفايت، دنياطلب، وابسته و بي عرضه بود که در مقابل ملت تکبر 
مي فروختند و به فکر مصالح آنان نبودند اما در مقابل بيگانه تا کمر خم مي شدند.
ايشان تأکيد کردند: همه ما بايد به دليل رهايي از آن دوران تلخ و پيشرفت هاي کنوني، سپاسگزار نظام جمهوري اسلامي و امام بزرگوار باشيم.
رهبر انقلاب اسلامي سپس چند توصيه در خصوص نخبگان بيان کردند.
اولين توصيه ايشان «لزوم تعامل دو جانبه ميان نخبگان و نظام مديريت کشور» بود که در اين زمينه گفتند: از يک طرف مسئولان بايد جدي تر به‌دنبال تعامل با نخبگان و ارائه خدمات و رفع موانع کار آنان باشند و از طرف ديگر نخبگان نيز بايد همه ظرفيت هاي خود را در اختيار پيشرفت کشور قرار دهند.
حضرت آيت الله خامنه اي منابع انساني خوب و نخبه متحرک و پيش‌رونده را يک گنجينه و ثروت عظيم خواندند و تأکيد کردند: اين ثروت همانند هر گنجينه ديگري در معرض طمع و چپاول نظام سلطه است تا ضمن آنکه از اين ثروت براي خود بهره مي برد، درخصوص علم و فناوري يعني داشته هاي ثروت آفرين و قدرت آفرين نيز انحصار ايجاد کند.
ايشان «حذف فيزيکي نخبگان» را يکي از روش هاي 
نظام سلطه براي خارج کردن اين گنجينه از چنگ ملت ها برشمردند و با اشاره به ترور دانشمندان 
هسته اي کشور گفتند: علاوه بر حذف فيزيکي، «امحاء فرهنگي و يا مشغول کردن نخبگان به امور ديگر»، از ديگر روش هاي نظام سلطه براي گرفتن اين ثروت عظيم کشور است، بنابراين مسئولان و نخبگان بايد هوشيار و مراقب باشند.
حضرت آيت الله خامنه اي، راه مقابله با فريب هاي نظام سلطه براي مجموعه نخبگي کشور را «تقويت هويت ملي و آرمانخواهي در ميان نخبگان» دانستند و خاطرنشان کردند: جوان نخبه ما بايد به ايراني و مسلمان بودن، هويت ملي، آرمان ها و تاريخ بسيار شرافتمندانه خود افتخار کند.ايشان تأکيد کردند: يکي از برنامه هاي 
دشمن، آرمان زدايي و هويت زدايي است که همه بايد مراقب و متوجه اين نقطه تهاجم باشند.يکي ديگر از توصيه هاي رهبر انقلاب اسلامي به نخبگان، «مراقبت براي غافل نشدن از مسئوليت هاي خود در قبال مردم و مسائل مهم کشور» بود.
حضرت آيت الله خامنه اي گفتند: نخبه نبايد در فضاي تخصصي خود غرق شود و به مسائل جامعه همچون «استقلال، عدالت، پيشرفت و آسيب هاي اجتماعي» اعتنايي نداشته باشد.
ايشان خطاب به نخبگان تأکيد کردند: اگر شما نخبگي را در زير پرچم «عدالتخواهي و استقلال و هويت ملي» انجام دهيد، قطعاً ارزش آن بيشتر خواهد بود.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به جنگ تحميلي اقتصادي، سياسي و امنيتي عليه ايران عزيز افزودند: يک نخبه نمي تواند به اين جنگ بي تفاوت باشد.
رهبر انقلاب اسلامي با تشبيه جنگ تبليغاتي و رسانه اي بسيار شديد دشمن به جنگ تحميلي افزودند: امکانات تبليغاتي ما مانند اوايل دفاع مقدس، اندک است اما همانگونه که در آن نبرد پيروز شديم، به فضل الهي در اين جنگ هم بدون ترديد پيروز خواهيم شد.
ايشان «تصويرسازي غلط» را مهم ترين کار امروز دشمن براي اغواي افکار عمومي جهان و ايران برشمردند و خاطرنشان کردند: نخبه جوان ما بايد در اين رويارويي سنگين، وظيفه خود را براي پيروزي و سرافرازي ايران انجام دهد.
حضرت آيت الله خامنه اي در جمع بندي اين بخش از سخنانشان اين دستور کار را براي نخبگان جوان ترسيم کردند: «تلاش علمي زير پرچم عدالتخواهي، انحصارشکني، ستم ستيزي و حساسيت و رسيدگي به مسائل و مشکلات مردم».
رهبر انقلاب اسلامي همچنين در بيان چند نکته درباره بنياد نخبگان، ضمن تشکر از زحمات بنياد، کار و تلاش شبانه روزي را به مسئولان آن توصيه مؤکد کردند و افزودند: در شناسايي، جذب، هدايت، ساماندهي، شنيدن سخن نخبگان و درمان کردن دردهاي آنان شب و روز نشناسيد.
«پرهيز از روزمرگي همراه با ابتکار دائم و نوسازي روش ها 
در بخشي که هدايت نخبگان را در بنياد برعهده دارد»، «برنامه ريزي دقيق و صحيح براي فعاليت هاي هويت بخش»، «استفاده از دفتر نمايندگي رهبري در دانشگاه ها»، «استفاده از شرکت هاي دانش بنيان و مراقبت درباره تنزل نيافتن ضوابط اين شرکت ها» از ديگر توصيه هاي رهبر انقلاب به مسئولان بنياد نخبگان بود.
ايشان همچنين استفاده از نخبگان در چيدمان مديريت هاي 
مياني کشور را مهم خواندند و افزودند: ممکن است جوانان نخبه تجربه سطوح اول مديريتي را نداشته باشند اما سطح مديريت هاي مياني حتماً به جوانان نخبه نياز دارد.
حضرت آيت الله خامنه اي در بخش ديگري از سخنانشان با رد تصوري که دانشگاهها را در خدمت مسائل کشور نمي داند، خاطرنشان کردند: در چهار دهه اخير جوانان دانشگاهي در صنايع مهم کشور نقش اول داشته اند.
ايشان «هوا فضا»، «علوم زيستي»، «سدسازي»، «صنعت دفاعي»، «صنعت هسته اي در ابعاد گوناگون آن»، «سلول هاي بنيادي»، «زيست فناوري» و «ساخت داروهاي نو ترکيب» را از جمله عرصه ها و صنايعي برشمردند که دانشگاه ها در شکل گيري و پيشرفت آنها نقش ارزنده اي داشته‌اند.
رهبر انقلاب اسلامي در عين حال افزودند: البته در کار دانشگاه ها نقص هاي زيادي وجود دارد که بايد رفع شود و نخبگان جوان نيز امروز برخي از آنها را بيان کردند.حضرت آيت الله خامنه اي دانشگاه ها را به «اهتمام به پژوهش» در همه سطوح فراخواندند و افزودند: ارتباط متقابل و پر منفعت دانشگاه با صنعت جدي تر گرفته شود.
رهبر انقلاب در همين زمينه خاطرنشان کردند: با گسترش ارتباط با صنعت و شناسايي نيازها 
به‌گونه اي عمل کنيد که همانند برخي از کشورها، هر پايان نامه دانشجويي يک حامي از بخش خصوصي يا دولتي داشته باشد.
«ضرورت به‌روزرساني نقشه جامع علمي» پس از ۹ سال از تدوين آن و لحاظ کردن مسائل جديد در اين نقشه، نکته ديگر ايشان خطاب به مسئولان بود.
حضرت آيت الله خامنه اي همچنين با تأکيد بر «ضرورت ارتباط علمي با کشورهايي که در مسير رشد جهشي قرار دارند»، افزودند: اين گونه کشورها عمدتاً در آسيا هستند، بنابراين بايد نگاه مان به شرق باشد نه به غرب، ضمن اينکه نگاه به غرب و اروپا جز معطل ماندن، منت کشيدن و کوچک شدن فايده اي ندارد.
رهبر انقلاب با تأکيد بر تعامل دانشگاه ها با دولت براي شناخت نيازها و اولويت ها، از اقدام گروه هاي مختلف اساتيد دانشگاهي و صاحبنظران از جمله اساتيد بسيجي در نوشتن نامه به مسئولان و ارائه 
راه حل مشکلات اقتصادي ابراز مسرت کردند و افزودند: 
نمي دانيم دولت چقدر به اين راه حل ها عمل 
مي کند اما احساس مسئوليت اساتيد و همچنين نخبگان جوان و خوشفکر در قبال مشکلات کشور بسيار خرسند کننده است.
حضرت آيت الله خامنه اي در پايان سخنانشان بار ديگر به تلاش پرحجم دشمن براي تصويرسازي منفي از اوضاع ايران اشاره کردند و افزودند: نوسانات ارزي و مشکلات معيشتي وجود دارد اما در مجموع تصوير واقعي کشور، به کوري چشم دشمنان، عکس تصويري است که بيگانگان سلطه طلب از ايران عزيز ترسيم مي کنند.
پيش از سخنان رهبر انقلاب اسلامي، دکتر ستاري معاون علمي و فناوري رئيس‌جمهور و دکتر غلامي وزير علوم، تحقيقات و فناوري گزارش هايي از شرايط علمي کشور و نخبگان بيان کردند.
همچنين ۱۱ تن از نخبگان و استعدادهاي برتر علمي کشور به بيان دغدغه و ديدگاه هاي خود در مسائل مختلف علمي، پژوهشي، مديريتي و فناوري پرداختند.
آقايان:
-  مصطفي زمانيان، مؤسس شرکت دانش بنيان در زمينه تدوين سندهاي راهبردي
-  سيد ابوالفضل ميررضي، دارنده مدال نقره المپياد ادبيات
-  مصطفي اسماعيلي شايان، دانشجوي دکتراي مهندسي انرژي هاي تجديد پذير
- احمد آبنيکي، دانشجوي مهندسي کامپيوتر دانشگاه صنعتي شريف
- امين جهان بخشي، دانشجوي پسادکترا و عضور بنياد ملي نخبگان
- علي نظامي، دارنده مدال نقره المپياد فيزيک کشوري
و خانم‌ها:
-  الهام حيدري، برگزيده جايزه دکتر کاظمي آشتياني
-  سارا محمدي، نفر برتر مسابقات جهاني رياضي و المپياد زيست شناسي
- منصوره نادري پور، برنده جايزه بنياد ملي نخبگان
- نکو پناهي، دارنده مدال طلايي المپياد شيمي
و زينب اکبري، دانشجوي نمونه کشوري و دارنده مدال نقره المپياد دانش آموزي
اين نکات و محورها را مورد تأکيد قرار دادند:
- لزوم حضور جوانان نخبه در عرصه تصميم‌گيري و مديريت کشور
- لزوم تدوين برنامه راهبردي و نظام‌نامه عالمانه در حوزه تربيت غيررسمي
- انتقاد از تحول صوري و برخورد دستوري با مقوله تحول در علوم انساني
- اهميت توجه مسئولان به نخبگان در آموزش و پرورش و هموار کردن مسير فعاليت آنان
- پژوهش‌ها و پايان‌نامه‌هاي دانشگاهي بايد در خدمت نيازهاي کشور و بهتر شدن زندگي مردم باشد
- توجه به اين نکته که ايجاد درآمد ملي و اشتغال نيازمند رونق توليد و بهره‌وري است
- انتقاد از کمبود بودجه براي اجراي پروژه‌هاي تحقيقاتي و پژوهشي
- لزوم توسعه امکانات مراکز درماني در حاشيه شهرها
- انتقاد از استفاده نکردن از فناوري‌هاي مجازي براي حل مشکلات کشور
- لزوم مراقبت از زبان فارسي و پرهيز از کم توجهي رسانه‌اي در حوزه زبان فارسي.
مسئولیت صحت محتوای اخبار بر عهده خبرگزاری منبع و منتشر کننده آن است و خبروان صرفا این خبر را بازنشر داده است.
اخبار مشابه

خط های خبری

پربازدیدترین اخبار

مهمترین اخبار