دانلود؛ گل روز باشگاه اینتر - دژان استانکوویچ به میلان (2009)
۱۵:۵۸
منبع: طرفداری