واگذاری بیش از 3 میلیون سند مالکیت روستایی
۱۶:۰۱
منبع: صدا و سیما
صد و 44 هزارمین سند مالکیت روستایی استان همدان در روستای خاکو بخش مرکزی همدان به یکی از ساکنان این روستا واگذارشد.