از نقطه رهایی تا تنهاتر از مسیح
۲۱:۲۰
منبع: صدا و سیما
نمایش محیطی «نقطه رهایی»، روایتی متفاوت از هشت سال دفاع مقدس و نمایش میدانی «تنهاتر از مسیح» با موضوع مصائب خاندان عصمت و طهارت در واقعه عاشورا، این روزها روی صحنه هستند.