نخست وزیر اسبق بلژیک: کرامت انسانی در کاخ سفید جایی ندارد
۲۲:۰۵
منبع: صدا و سیما
گای وِر هوفشتات گفت دیگر "کرامت انسانی" از کاخ سفید کوچ کرده است.