مسمومیت کارکنان کشتی ایرانی در خزر
۱۵:۳۰
منبع: صدا و سیما
سفیر جمهوری اسلامی ایران در جمهوری آذربایجان: علت مسمومیت کارکنان کشتی باری "ناز مهر" متعلق به جمهوری اسلامی ایران در دست بررسی است.