تقویت استخوان با تغذیه مناسب و ورزش کافی
۲۰:۲۵
منبع: صدا و سیما
امروز روز جهانی پوکی استخوان است، برای پیشگیری از پوکی استخوانها نباید از تغذیه مناسب وورزش کافی غفلت شود