چرا آمریکا هنوز از واحد فارنهایت استفاده می‌کند؟
۲۳:۰۵
منبع: تابناک
با اینکه سیستم متریک در همه جا دنیا فراگیر شده است آمریکا هنوز از سیستم سلطنتی استفاده می‌کند که عواقبی را برای آن کشور دربرداشته است. از هزینه‌های اقتصادی و اشتباهات تبدیل واحدها این سوال را پدید می‌آورد که چرا آمریکا هنوز بر استفاده از واحد فارنهایت و دیگر واحدهای سیستم سلطنتی اصرار می‌ورزد. در این ویدیو با تاریخچه واحد فارنهایت و دلیل ادامه استفاده آمریکا از این واحد بیشتر آشنا شوید.