همایش دوی همگانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان برگزار شد/ ببینید
۱۱:۲۴
منبع: برنا
همایش دوی همگانی کارکنان و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان با حضور دکتر داورزنی و دکتر احمدی معاونان وزیر ورزش و جوانان برگزار شد.